romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti
Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice _________________________________________________________________________________     Zapisnik sa odrzanog sastanka koji je odrzan dana 26.04.2021   Teme dnevnog reda:   Stambeno zbrinavanje Roma/kinja Zaposljavanje Roma /kinja Obrazovanje Romske djece Zdravstveno osiguranje Roma/kinja Covid 19 Obiljezavanje Romskih praznika proslava Gdje je danas Romski NVO Pod raznodetaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice _________________________________________________________________________________     Zapisnik sa odrzanog sastanka koji je odrzan dana 26.04.2021   Teme dnevnog reda:   Stambeno zbrinavanje Roma/kinja Zaposljavanje Roma /kinja Obrazovanje Romske djece Zdravstveno osiguranje Roma/kinja Covid 19 Obiljezavanje Romskih praznika proslava Gdje je danas Romski NVO Pod raznodetaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice   Voditelj Resurnog centra TK-a Muradif  Biberovic Ulica Druga broj 53 75270 Zivinice Tuzlanski kanton BIH tel/fax + 38735772824 gma + 38761943400 E-mail muradif.b@bih.net.ba[mailto:muradif.b@bih.net.ba] www.romaskicentar-tk.org[http://www.romaskicentar-tk.org/]   Zapisnik sa sastanka 19.05.2021   Na teme dnevnog reda 1. Stambena problematika Roma TK-a 2. Zaposljavanje i javni pozivi FZZ 3. Nabavka skolskog pribora i djackih torba...detaljnije

Zapisnik

10.07.2021

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice   Voditelj Resurnog centra TK-a Muradif  Biberovic Ulica Druga broj 53 75270 Zivinice Tuzlanski kanton BIH tel/fax + 38735772824 gma + 38761943400 E-mail muradif.b@bih.net.ba[mailto:muradif.b@bih.net.ba] www.romaskicentar-tk.org[http://www.romaskicentar-tk.org/]   Sastanak odrzan 22.06.2021   1. Zaposljavanje Roma/kinja u 2021 2. Problem sa udzbenicima i skolskim priborom za romsku djecu 2021/2022 3. Problem ne objavljivanja javnih poziva iz oblasti zaposljavanja, stambenog zbrinjavanja...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Z A P I S N I K   6 sastanka Resursnog Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona   Šesti sastanak u 2019 godini održan je 18.07.2019. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama resursnog centra u Živinicama i trajao je do 12:30h.   Sastanku su prisustvovali:   Šaban Mujić Salko...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

    Z A P I S N I K   5 sastanka Resursnog Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona     Peti sastanak u 2019 godini održan je 14.08.2019. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama resursnog centra u Živinicama i trajao je do 13:00h.   Teme dnevnog reda: Informacija o obiljezavanju...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Zapisnik sa sastanka Resursnog centra   Sastanak resursnog centra odrzan 20.09.2019. u prostorijama udruženja roma ''Romano drom'' Živinice sa početkom u 10h         Muradif Biberovic je pozdravio prisutne i upoznao ih sa temema danasnjeg sastanka, do naseg sastanka uspostavio pitanje dali neke ima prijedlog neke teme i dnevnog reda dali se slazu sa predlozenim temama dnevnog reda,nije bilo prijedloga...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

                                                           Zapisnik sa odrzanog sastanaka     “Centra za podrsku informisanje i zajednicko djelovanje romskih NVO-a TK'' Sastanak le pdrzan 22.10.2019 g- u prostorijama RC-a Ulica Druga broj 53 Na sastanku priutni : Nedžad Jusić Šaban Mujić Salko Muratović Murat Čaluković Osman Biberovic Zijad Jusić Samed Osmanović Mirsad Omerovic Muradif Biberovic Miralem Biberovic Sead Biberović Boris Pupic Meho ferhatovic   Sastanku nisu...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Sastanak Doboj 16.11.2019.     Dana 16.11.2019. godine u Doboju je održan zajednički sastanak tri resursna centra. Na sastanku je bilo prisutno 19 osoba. Sastanak je trajao od 11-15 sati sa četiri tačke dnevnog reda. Teme dnevnog reda: 1. Implementacija projekata od strane neroma za Rome. 2.Problem koji je nastao po pitanju zaposljavanja Roma/Romkinja od FZZ 3.Politicko organizovanje Roma/Romkinja 4.Predlozi i ideje za...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Zapisnik sa odrzanog sastanaka   ''Centra za podrsku informisanje i zajednicko djelovanje romskih NVO-a TK''   Sastanak le pdrzan 20.11.2019 g- u prostorijama RC-a Ulica Druga broj 53 Teme dnevnog reda: Izvjestaj lobi timova  po pitanju prikupljanja podataka od osnovih skola (po Zapisniku sa proslog sastanka) Problem pri obazovanju Romske djece Problem i implementaciji AP za rijesavanje problema Roma Gdje...detaljnije