romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti


Sastanak Doboj 16.11.2019.

 

 

Dana 16.11.2019. godine u Doboju je održan zajednički sastanak tri resursna centra. Na sastanku je bilo prisutno 19 osoba. Sastanak je trajao od 11-15 sati sa četiri tačke dnevnog

reda.

Teme dnevnog reda:
1. Implementacija projekata od strane neroma za Rome.
2.Problem koji je nastao po pitanju zaposljavanja Roma/Romkinja od FZZ
3.Politicko organizovanje Roma/Romkinja

4.Predlozi i ideje za nove projekte RC

 

 

Na sastanku prisutni:

 1. Muradif Biberovic
 2. Mujo Fafulic
 3. Aleksandar Masic
 4. Nedzad Jusic
 5. Mujo Music
 6. Samed Osmanovic
 7. Salko Muratovic
 8. Sandraa Masic
 9. Zijad Jusic
 10. Osman Biberovic
 11. Sasa Masic.Maldji
 12. Muharem Tahirovic
 13. Boris Pupic
 14. Junuzu Hasic ili Husic
 15. Edin Husic
 16. Mirsad Omerovic
 17. Ramadan Rizvanovic
 18. Masic Aleksadnra
 19. Sabahudin Tahirovic
 20. Jedan se potpisao a ne moze se procitati ime ili prezime

Preuzmi dokument