romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti


Zapisnik sa sastanka Resursnog centra

 

Sastanak resursnog centra odrzan 20.09.2019. u prostorijama udruženja roma ''Romano drom'' Živinice sa početkom u 10h

 

 

 

 

Muradif Biberovic je pozdravio prisutne i upoznao ih sa temema danasnjeg sastanka, do naseg sastanka uspostavio pitanje dali neke ima prijedlog neke teme i dnevnog reda dali se slazu sa predlozenim temama dnevnog reda,nije bilo prijedloga novih tema i svi su se slozili sa predlozenim temama dnevnog reda.

 

 

  Teme dnevnog sastanka su:

 

  1. Informacija o aktivnostima koje provode Romska udruzenja po odobrenim projektima FOD-a BIH za 2019 kao i ostale aktivnosti.
  2. Inprementacija akcionih planova za resavanje problema Roma na podrucju TK-a.
  3. Informacija o upitniku od ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
  4. Informacija o stipendijama Romske djece u srednjim skolama.

           Pod Razno.

 

 

Na sastanku su prisustovali :

Muradif Biberović

Nedzad Jusić

Osman Biberović

Zijad Jusić

Miralem Biberovic

Samed Osmanović

Mirsad Omerović

Sead Biberović

Meho Ferhatović

 

 

Sastanku nisu prisustovali:

Muratović Salko

Šaban Mujić

Mehmed Mehić

Mehmed Mujić


Preuzmi dokument