romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Zapisnik


Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice

_________________________________________________________________________________

 

 

Zapisnik sa odrzanog sastanka koji je odrzan dana 26.04.2021

 

Teme dnevnog reda:

 

  1. Stambeno zbrinavanje Roma/kinja
  2. Zaposljavanje Roma /kinja
  3. Obrazovanje Romske djece
  4. Zdravstveno osiguranje Roma/kinja
  5. Covid 19
  6. Obiljezavanje Romskih praznika proslava
  7. Gdje je danas Romski NVO
  8. Pod razno

Preuzmi dokument