romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vodeća organizacija „Romano drom“ Živinice


Cilj nam je unapredenje resursa romskih NVO-a i njihovog ucešca u razvoju civilnog društva kroz informisanje, pokretanje inicijativa, kreiranje ideja, osiguravanje dobre komunikacije i koordinacije izmedu udruženja samih, donatora, struktura vlasti, medija, a putem funkcionisanja Centra za podršku, informisanje i zajednicko djelovanje TK.

Na prostoru regije Tuzlanskog kantona djeluje 15 nevladinih romskih organizacija, te svaka od njih ima ciljeve i razne aktivnosti koje se, u odredenim slucajevima preklapaju.

Pročitajte više o romskom centru TK.

Vijesti iz romskog Centra TK


Vijesti

25.12.2019

Z A P I S N I K   6 sastanka Resursnog Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona   Šesti sastanak u 2019 godini održan je 18.07.2019. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama resursnog centra u Živinicama i trajao je do 12:30h.   Sastanku su prisustvovali:   Šaban Mujić Salko...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

    Z A P I S N I K   5 sastanka Resursnog Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona     Peti sastanak u 2019 godini održan je 14.08.2019. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama resursnog centra u Živinicama i trajao je do 13:00h.   Teme dnevnog reda: Informacija o obiljezavanju...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Zapisnik sa sastanka Resursnog centra   Sastanak resursnog centra odrzan 20.09.2019. u prostorijama udruženja roma ''Romano drom'' Živinice sa početkom u 10h         Muradif Biberovic je pozdravio prisutne i upoznao ih sa temema danasnjeg sastanka, do naseg sastanka uspostavio pitanje dali neke ima prijedlog neke teme i dnevnog reda dali se slazu sa predlozenim temama dnevnog reda,nije bilo prijedloga...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

                                                           Zapisnik sa odrzanog sastanaka     “Centra za podrsku informisanje i zajednicko djelovanje romskih NVO-a TK'' Sastanak le pdrzan 22.10.2019 g- u prostorijama RC-a Ulica Druga broj 53 Na sastanku priutni : Nedžad Jusić Šaban Mujić Salko Muratović Murat Čaluković Osman Biberovic Zijad Jusić Samed Osmanović Mirsad Omerovic Muradif Biberovic Miralem Biberovic Sead Biberović Boris Pupic Meho ferhatovic   Sastanku nisu...detaljnije

Vijesti

25.12.2019

Sastanak Doboj 16.11.2019.     Dana 16.11.2019. godine u Doboju je održan zajednički sastanak tri resursna centra. Na sastanku je bilo prisutno 19 osoba. Sastanak je trajao od 11-15 sati sa četiri tačke dnevnog reda. Teme dnevnog reda: 1. Implementacija projekata od strane neroma za Rome. 2.Problem koji je nastao po pitanju zaposljavanja Roma/Romkinja od FZZ 3.Politicko organizovanje Roma/Romkinja 4.Predlozi i ideje za...detaljnije